U Pečuhu je 27. svibnja  2018. održan treći sastanak Koordinacije regionalnih udruga salamera i/ili kobasičara. Sastanku su nazočili predstavnici ovih udruga:

 • Društvo  salamarjev Sevnica“ ,Sevnica, SLOVENIJA
 • Udruga «S klobasicom u EU, Sveti Petar u Šumi, HRVATSKA
 • Udruga „Zlatna šajba“, Samobor, HRVATSKA
 •  SKUD „Jednota“, : «Sremski svinjokolj i kobasicijada», Šid, SRBIJA
 •   „Kobasicijada“ Turija, SRBIJA
 •  HDS «August Šenoa» Pécs Mađarska – «Državna salamijada», MAĐARSKA
 • Udruga «Lemeški kulen», Svetozar Miletić, SRBIJA

 

Glavne teme sastanka bile su:

1.      Mogućnosti korištenja sredstava fondova Europske unije za financiranje odjelitih i/ili zajedničkih projekata regionalnih udruga, i

2.      Mogućnost i opravdanost osnivanja: „ SAVEZA REGIONALNIH SALAMERSKIH I/ILI KOBASIČARSKIH UDRUGA“ kao zajedničke krovne organizacije s pravnom osobnošću.

 

O Europskim  strukturnim  i investicijskim  fondovima (ESI 2014.-2020.) govorio je M. Tadić. Naznačio je ove fondove Europske unije:OP OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 •  OP Učinkovitost ljudskih potencijala 2014.-2020.
 • Program ruralnog razvoja 2014.-2020.
 •  OP za pomorstvo i ribarstvo
 • Teritorijalna suradnja

S motrišta odjelitih i/ili zajedničkih projekata naznačenih udruga posebno je naglasio važnost ovih programa:

a) „Program ruralnog razvoja 2014.-2020.“ i

b) „Teritorijalna suradnja“

Naznačio je brojna i pozitivna iskustva: Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske s korištenjem Programa prekogranične suradnje te naglasio potrebu temeljite pripreme svakog projekta što ga se kani kandidirati za (su) financiranje iz europskih fondova.

M. Tadić je govorio i o mogućnostima osnivanja „SAVEZA REGIONALNIH SALAMERSKIH I/ILI KOBASIČARSKIH UDRGA“ sukladno odredbama :

Zakon o udrugama (NN 74/14.,70/17.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga RH i registra stranih udruga u RH (NN 4/2015.)

Sukladno tim propisima Republike Hrvatske  u Republici Hrvatskoj je moguće osnovati i registrirati, s obilježjem pravne osobe, pripadni savez udruga.

Za upis u registar udruga prema članku 23. naznačenog zakona zahtjevu za upis u registar udruga prilažu se:

 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini,
 • statut,
 • popis osnivača,
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora,
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge,
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene na zastupanje,
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojeni ovi zaključci:

1.      Potrebno je osnivati savez udruga kao krovnu organizaciju regionalnih udruga sa svojstvom pravne osobe. Osnivači Saveza su naznačene regionalne udruge salamera i/ili kobasičara.

2.      Savez će se osnovati i upisati u registar udruga sukladno propisima Republike Hrvatske.

3.      Sjedište Saveza biti će u Samoboru.

4.      Sve potrebite radnje za osnivanje Saveza povjeravaju se UDRUZI „ZLATNA ŠAJBA“ iz Samobora.

5.      Prvi predsjednik Saveza biti će dr.sc. Mario Bratulić iz Svetog Petra u Šumi, a zamjenica predsjednika dr.sc. Vera Tadić iz Samobora. Njihov mandat trajati će tri godine. Nakon isteka prvog mandata predsjednika i zamjenice predsjednika novi predsjednik i zamjenik predsjednika birat će se na mandat od dvije godine i to svaki put iz druge članice  Saveza po abecednom redu.