U Svetoj Nedelji organizirano je u petak 29. ožujka 2019. preuzimanje uzoraka salama za natjecanje na 7. Svetonedeljskoj salamijadi što će se održati 6.travnja 2019. u Društvenom domu u Maloj Gorici i 32. Samoborskoj salamijadi što će se održati 13. travnja 2019. u Sportskoj dvorani u Samoboru.

Počelo je veselo !                                                                                                          Zabavno i korisno!

Uvijek zajedno !                                                                                                            Da vidimo što smo napravili !

Nastavak je to prijateljske suradnje dvije srodne udruge.

M.T.